• Mede-financiering programmamanagement van het platform Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ) voor onder andere de strategische agenda TOZ, met daarin twee belangrijke thema’s uit Bestemming Zeeland 2030 (verduurzaming van de sector en aanpak krapte arbeidsmarkt).
  • Recreatiebedrijven aanmoedigen door subsidiering van de inzet en begeleiding door Economische Impuls Zeeland in het ‘Aanjaagprogramma Innovatie’.