Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Tabel structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Terug naar navigatie - Tabel structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
(bedragen x € 1.000)
Omschrijving reserve 2023 2024 2025 2026 2027
Dekkingsreserve verduurzaming bedrijfspanden
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen - 110 110 110 110
bestemmingsreserve WST en Sluiskiltunnel
Toevoegingen 13.262 9.852 11.303 12.255 12.536
Onttrekkingen 19.890 17.996 5.657 3.908 3.908
Bestemmingsreserve Delta Kenniscentrum
Toevoegingen 6.035 7.150 1.644 - -
Onttrekkingen 400 - - - -
Dekkingsreserve verbouwing Zws museum
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 204 200 200 200 200
Dekkingsreserve Gistpoortgebouw
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 104 102 102 102 102
Dekkingsreserve Schuytvlot
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 162 155 155 155 155
Dekkingsreserve FF aanlandingsvoorzieningen
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 153 152 152 152 152
Dekkingsreserve FF gebouwen en terreinen
Toevoegingen 8 - - - -
Onttrekkingen 92 92 92 92 92
Dekkingsreserve wegsteunp 's Heerarendskerke
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 69 67 67 67 67
dekkingsres wegeninv
Toevoegingen 4.097 852 37 15 15
Onttrekkingen 374 676 700 700 700
Dekkingsreserve gebouw G
Toevoegingen - 65 - - -
Onttrekkingen 74 76 83 83 83
Dekkingsreserve N286
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 27 27 27 27 27
Dekkingsreserve NCV
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 27 27 27 27 27
onderh.res.infrastr.
Toevoegingen 11.558 8.059 9.466 14.818 7.639
Onttrekkingen 13.865 8.602 10.069 14.798 7.563
Dekkingsreserve IT-infrastructuur
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 100 100 - - -
Bestemmingsreserve onderhoud bedrijfspanden
Toevoegingen 294 511 375 388 360
Onttrekkingen 504 439 574 439 444
Totaal stucturele toevoegingen 35.253 26.488 22.825 27.476 20.551
Totaal structurele onttrekkingen 36.044 28.821 18.016 20.860 13.631
Saldo (negatief is afname reserve) -791 -2.333 4.809 6.616 6.920