Investeringen

Tabel investeringen

Terug naar navigatie - Tabel investeringen

Onderstaand overzicht geeft de geraamde eindstand weer van het investeringsproject van het desbetreffende jaar.

(bedragen x € 1.000)
Krediet Restant krediet 2022 Afschrijving m.i.v. Afschrijvings- periode jaar Boekwaarde ultimo
Materiële vaste activa 2023 2024 2025 2026 2027
Gronden en terreinen
Natuurgronden - - n.v.t. n.v.t. 1.004 1.004 1.004 1.004 1.004
Bedrijfsterreinen -
Gistpoortgebouw - - 2009 30 1.427 1.325 1.223 1.122 1.020
Verbouwing Zeeuws museum - - 2008 30 2.603 2.403 2.203 2.003 1.803
Verbouwing pand Schuytvlot - - 2011 30 2.492 2.336 2.181 2.026 1.871
Wegsteunpunt 's Heerarendskerke 2.000 1.988 2024 30 - 1.933 1.867 1.800 1.734
Verbouwing gebouw G - - 2020 30 1.611 1.547 1.482 1.418 1.354
Verbouwing gebouw A - - 2021 30 1.065 1.026 987 947 908
Aanpassingen gebouw A 389 - 2024 30 - 376 363 350 337
Aanpassingen gebouw A 72 - 2024 10 - 65 72 -130 71
Mauritsfort - - 2021 10 98 89 81 72 63
Hybride werken kantoorgebouwen 70 70 2024 30 - 70 68 65 63
Geactiveerde salarislasten - - n.v.t. n.v.t. - - - - -
Grond, weg en waterbouwkundige werken
Aanlandingsinrichtingen - - 2005 30 1.522 1.370 1.218 1.066 914
Infrastructurele voorzieningen fast ferry - - 2007 30 1.007 915 823 730 638
Vervangen leidingwerk aanlandingsvoorzieningen - - 2021 10 269 233 197 161 125
Verduurzaming bedrijfspanden 1.100 861 2024 10 - 990 880 770 660
Vervoermiddelen
Swathboten - - 2005 30 8.972 8.075 7.178 6.281 5.384
Machines, apparaten en installaties -
Mobiele telefonie 2021 - 34 2022 3 397 199 0 0 0
IT-infrastructuur - - 2021 3 122 3 3 3 3
Modernisering NCV - - 2021 10 266 228 190 152 114
Investering zaaksysteem - - 2021 5 160 80 -0 -0 -0
Laptops 2024 - - 2024 3 - 180 120 60 -
Laptops statenleden 2019 - - 2024 4 - - - - -
Cliënt hardware 2020 - - 2021 4 174 - - - -
Website - - 2022 5 128 97 66 35 -
Accespoints - - 2021 6 40 30 20 10 -
Firewalls - - 2021 4 11 5 - - -
Glasvezel object bediening - - 2022 10 170 153 136 119 102
Netwerkcomponenten 2021 - -6 2023 4 166 125 83 42 -
Verkeersmanagementsysteem 100 78 2024 7 - 86 71 57 43
Software Zeelandbrug 300 300 2024 7 - 257 214 171 129
Hybride werken technische installaties 390 390 2024 10 - 351 312 273 234
Meubilair commissiezaal 70 70 2024 5 - 56 42 28 28
Integrated Service Management systeem 210 210 2024 5 - 168 126 84 42
Totaal investeringen met economisch nut 4.139 4.139 23.706 25.607 23.084 20.635 18.599
Sluiskiltunnel - - 2015 10 9.872 -0 - - -
Sloeweg fase 1 - - 2016 14 3.608 3.090 2.571 2.053 1.534
Tractaatweg - - 2019 14 2.255 2.030 1.804 1.579 1.353
Sloeweg fase 2 - - 2019 14 4.833 4.332 3.831 3.329 2.828
N286 landbouwroute rondweg Poortvliet 1.953 989 2024 35 - 1.913 1.872 1.831 1.790
N673 Zanddijk 68.000 64.559 2028 35 - - - - -
N290 Othene 1.471 1.349 2024 30 - 2.397 2.355 2.313 2.271
N652 Recreatieverdeelweg schakel - - 2020 15 224 215 206 198 189
N289 Oude rijksweg - - 2021 35 638 615 592 569 546
N258 reconstructie Absdale Hulst - -92 2022 35 667 654 640 626 612
Stationsbrug Middelburg-chroom 6 - - 2021 60 4.607 4.530 4.454 4.378 4.301
Verharde bermen - - 2019 30 274 258 243 227 211
Fietsvoorziening Oud Vossemeer Broekseweg - - 2020 35 1.505 1.456 1.408 1.360 1.311
N256 vri bypasinstallatie Zandkreekdam - - 2022 15 934 881 828 775 721
N661 vri Nieuw Zuidbeekseweg - - 2020 15 109 99 89 79 69
N290 traverse Kapellebrug 5.601 5.384 2024 35 - 5.441 5.281 5.121 4.961
N252 duiker - -31 2022 80 894 888 882 876 871
N253 (turbo) rotonde Anna ter Muiden - - 2021 35 790 767 745 722 699
Oesterdam rotonde Speelmansplaten 1.120 931 2024 35 - 1.091 1.063 1.034 1.006
N256 Landbouwweg Zandkreeksluis 475 53 2024 35 - 461 448 434 421
N286 fietspad St. Maartensdijk - -15 2021 35 175 169 164 158 153
Fietspad Sluiskil-sluizencomplex 530 530 2024 35 - 515 500 485 469
Rehabilitatie Philipsdam 3.800 3.725 2024 35 - 6.600 6.491 6.383 6.274
ivri langeweg N256 315 200 2024 15 - 294 273 252 231
N662 afw.Ritthemsest - - 2023 35 368 357 345 334 323
iVRI Deltaweg N256 460 200 2024 15 - 429 399 368 337
veilige bermen 3.056 2.830 2024 35 - 3.351 3.627 3.540 3.453
Afrit Kruiningen - 1.199 2022 35 1.447 1.404 1.361 1.318 1.275
Traverse Boerenhol - 40 2022 35 748 736 725 713 701
Kruispunt N664 's Heerhendrikskinderen 1.644 1.477 2024 35 - 1.315 1.268 1.221 1.174
Kruispunt N666 Baarlandsezandweg 1.216 1.184 2024 35 - 1.216 1.192 1.167 1.143
N252 Maintenace Value Park 1.800 1.800 2024 35 - 1.749 1.697 1.646 1.594
N662 rotonde Ritthemsestraat - 459 2023 35 719 749 727 705 683
VRI N256 Noordlangestraat/Julianastraat 215 -2 2024 15 - 201 186 172 158
Dorpsentree Kuitaart 300 238 2024 35 - 291 283 274 266
N290 Rotonde Tivoli 800 800 2025 35 - - 777 754 731
N288 Rot Valkenisseweg 750 750 2026 35 - 729 707
Bermverharding Tractaatweg 210 - 2024 35 - 204 198 192 186
Versterking pekelwatervoorziening - - n.v.t. n.v.t. - - - - -
Grondwatermeetnet 1.200 1.200 n.v.t. n.v.t. - - - - -
Geactiveerde salarislasten - - n.v.t. n.v.t. 661 661 661 661 661
Totaal investeringen met maatschappelijk nut 88.557 88.557 35.327 51.357 50.183 48.574 46.215
Financiële vaste activa
Aandelenkapitaal Westerscheldetunnel - - n.v.t. n.v.t. 115.258 115.258 115.258 115.258 115.258
Aandelenkapitaal PZEM NV - - n.v.t. n.v.t. 568 568 568 568 568
Aandelenkapitaal economische impuls Zeeland - - n.v.t. n.v.t. 99 99 99 99 99
Aandelenkapitaal WSF BV - - n.v.t. n.v.t. - - - - -
Aandelenkapitaal IFZ - - n.v.t. n.v.t. 11.975 12.475 12.975 13.475 13.475
Duurzaamheidslening woningverbetering - - n.v.t. n.v.t. 786 636 486 336 186
Fortis belegging - - n.v.t. n.v.t. 309 147 71 23 2
GBE Aqua - - n.v.t. n.v.t. 128.980 128.980 128.980 128.980 128.980
Totaal Financiele vaste activa - - 257.974 258.162 258.437 258.739 258.568