• Opleveren van een nieuw afwegingskader per gebied voor het beoordelen van de verschillende vormen van logiesaccommodaties. Dit afwegingskader is ook een verbeterd kwaliteitskader om te voldoen aan de aanbevelingen uit de evaluatie Kustvisie.
  • Samen met onze Zeeuwse partners de acties in het actieprogramma waterrecreatie behalen voor kwaliteitsverbetering, vernieuwing en verduurzaming van waterrecreatie..
  • Een onderzoek opleveren naar de kwaliteit en alternatieve financieringsmogelijkheden van het aanbod openbare recreatievoorzieningen in de Grevelingen en het Veerse Meer.