De doelen en afspraken in de Woonagenda en Woondeal worden vertaald in uitvoeringsafspraken op regionaal en gemeentelijk niveau in de regionale woningmarktafspraken.