Rond de podiumsector spelen verschillende vraagstukken. Onderwerpen als de aanwezigheid en bereikbaarheid van voorzieningen, de afstemming tussen vraag en aanbod en vragen op het gebied van professionalisering en organisatiekracht. In 2022 is een extern onderzoek uitgevoerd binnen deze sector. In 2023 is een start gemaakt om met de gemeenten en cultuurveld de aanbevelingen om te zetten in toekomstgerichte interventies. Dit zetten we voort in 2024 en resulteert in een bouwsteen voor het beleid vanaf 2025.