Om de capaciteit van het depot te vergroten zal toegewerkt worden naar een beter opslagsysteem voor de zware vondsten. Een assistent depotbeheerder is aangesteld om achterstanden te helpen weg te werken. Vondsten vanuit het gestopte bedrijf Archeomedia worden periodiek in ontvangst genomen en verwerkt.