De investeringsagenda wegen omvat een overzicht van infraprojecten waarvoor:

 1. Al krediet is verleend en waar wordt gewerkt aan de (voorbereiding van) de uitvoering.
 2. Een kredietaanvraag is voorzien voor de voorjaarsconferentie 2024.
 3. Een kredietaanvraag is voorzien op een later moment ('doorkijk').
 4. PM-posten: projecten waarvoor nog geen bedrag is ingeschat (onderzoek- en studiefase).

Ad. 1: Gewerkt wordt aan de voorbereiding voor uitvoering van de volgende projecten: 

 • N290 Rotonde Othene; najaar 2023
 • N689 Traverse Kuitaart; uitgevoerd
 • N252 Rotonde Dow; voorjaar 2024
 • N659 Rotonde Speelmansplaten / Oesterdam; uitgevoerd
 • N257 Rehabilitatie Philipsdam; najaar 2024
 • N664 Herinrichting ter hoogte van 's-Heer Hendrikskinderen; najaar 2023
 • N666 Rotonde Baarlandsezandweg inclusief saneren aansluiting; najaar 2023
 • N286 Landbouwroute Poortvliet; voorjaar 2024
 • N290 Rotonde Oude Zoutdijk; najaar 2024
 • N288 Rotonde Valkenisseweg; uitgesteld in verband met scopeverbreding

Ad. 2: Voor de voorjaarsconferentie 2024 is een kredietaanvraag voorzien voor de aanleg snelfietsroute Terneuzen-Zelzate, de aanleg randweg Oud-Vossemeer N656 en de rehabilitatie van de Oesterdam. Mogelijk ook voor de N689 herinrichting van het complex Kloosterzande

Ad. 3: Voor toekomstige projecten is nog geen definitieve keuze gemaakt. Op dit moment wordt met name gedacht aan de volgende projecten:

 • N667; herinrichting gecombineerd met groot onderhoud, waarbij de functie van de weg wordt afgewaardeerd naar een weg met een maximum snelheid van 60 km/uur en waarbij kruispunten veiliger worden ingericht.
 • N666; herinrichting entree Kapelle.
 • N665/N666; het maken van een veilige fietsoversteek. 
 • Versterking van het fietspadennetwerk op grond van Zeeuws Toekomstbeeld Fiets.
 • N61 herinrichting tracé westelijk van de brug Sluiskil (bekostiging door RWS)

Ad. 4: Tot slot zijn er de projecten die nog in de studiefase zitten. Daarvan weten we nog niet wat het kost. Vaak betreft een aantal projecten waarbij we in een gebied samen werken met andere wegbeheerders zoals de gemeente en het waterschap. 

In 2024 en volgende jaren zal ook nadrukkelijk naar de programmering van de investeringsagenda wegen worden gekeken in relatie tot beschikbare capaciteit, maatschappelijke opgaven (klimaat, energie, stikstof) en financiële middelen. Uitgangspunten daarbij is dat bij nieuwe investeringen zo veel als mogelijk koppelkansen gezocht worden met de Vervanging en Renovatie opgave. Voorbeelden zijn de projecten bij de N667 en N689. Daarnaast is het streven juist in te zetten op die projecten waar subsidie van bijvoorbeeld de Rijksoverheid beschikbaar is.