We werken samen met RES Zeeland aan de realisatie en uitvoering van de RES. Kennis en expertise over de opwek van duurzame energie op land en het gebruik van andere warmtebronnen delen we met partners en stakeholders van RES Zeeland. Faciliteren, coördineren en ondersteunen bij beleidskeuzes en de uitvoering van de RES. Hier valt ook de sociale energietransitie onder en de aanpak van de arbeidsmarkt. De RES 2.0 wordt begin 2024 aan PS voorgelegd ter vaststelling.