We gebruiken deze piramide om inzicht te krijgen in de fase waarin de provincie zich bevindt op het gebied van de aanpak van ondermijning. Hoe we scoren meten we aan de hand van verschillende onderdelen: (1) bewustwording & organisatie, (2) informatiepositie, (3) beleid & handhaving, (4) integere & veilige werkomgeving en (5) communicatie. Op basis van deze scores krijgen we een plek in de piramide. Hoe hoger de indeling in de piramide, hoe beter de provincie scoort. 
Ons doel is om tweejaarlijks een trede te stijgen tot minstens de vierde trede van vijf. Bij de nulmeting in 2021 stonden we op de tweede trede van de piramide. In 2023 zijn we gestegen naar de vierde trede. In 2024 bepalen wij een volgende trede-stijging, waarbij we ook de Zeeuwse norm weerbare overheid in ogenschouw nemen.