Binnen Circular Delta wordt gezocht naar clusters met synergie op het gebied van grondstoffen en technologie. Verder gebruiken we de overleggen Duurzame Havens en Vitaal Sloegebied en Kanaalzone voor inspiratie, afstemming en verbinding op bestuurlijk niveau. We sluiten aan op het landelijke platform Groene Chemie Nieuwe Economie vanwege mogelijkheden voor financiering (nationaal groeifonds) naast het vormen van circulaire en biobased ketens. Eerdere activiteiten van stichting Circular Biobased Delta zijn hierin ondergebracht; waaronder het ontwikkelen van grootschalige circulaire businesscases.