We nemen actief deel aan het ‘triple-helix’ K&I netwerk dat is verzelfstandigd (een stichting). Dit netwerk stimuleert een brede kennis- en project ontwikkeling dat zich richt op opschaling. We zijn aangesloten bij de kennisnetwerken Cirkelstad en het ‘Economisch Netwerk (EN) Zuid’ - Zeeland, Brabant, Limburg. De Biobased Innovation Garden functioneert als (kennis)leverancier van o.a. biobased bouwmateriaal en organiseert clustervorming rondom biobased toepassingen.