Het actieplan MVI, met onder andere circulaire en biobased doelstellingen, is in 2021 door GS vastgesteld. Via o.a. de ‘IPO krachtenkaart CE en provinciale kansenkaarten’ werken we actief samen aan de kennisopbouw rond inkoop- en aanbesteding op nationaal niveau. Aansluiting bij het Nationaal Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie (NPCE) is hierbij leidend. 
Ook op internationaal niveau blijven we actief. Het Interreg4SeasProject Circular Biobased Construction Industry (CBCI) dat in september 2022 is afgerond krijgt onder andere een vervolg via Interreg Europe en het project Interreg Speeding Sustainable Skills in Tourism. Deze inzet versterkt de rol van inkoop en aanbesteding op beleidsmatig ‘circulair’ terrein.