Provincie Zeeland stimuleert en faciliteert de verduurzaming van het industriecluster onder andere door deelname aan het platform Smart Delta Resources. Met gebruik van lokaal geproduceerde en geïmporteerde (groene) waterstof, CCS, duurzaam opgewekte elektriciteit, circulariteit en gebruik van restwarmte warmte wordt de CO2 uitstoot gereduceerd. Naast het leveren van een bijdrage aan de maatwerkafspraken die het Rijk met grote bedrijven maakt werken we aan energie infrastructuurprojecten van nationaal en regionaal belang zoals 380 kV Zeeuws Vlaanderen en aansluiting op de landelijke waterstofbackbone. Ook verkennen we mogelijkheden voor verschillende regionale waterstofnetten.