We onderzoeken een groot warmtenet in de Kanaalzone, waarbij momenteel ook de industriële vraag naar warmte wordt geïnventariseerd om de haalbaarheid van het project te vergroten. Voor de eerste fase, het dorp Hoek, is een beoogd warmtebedrijf aangesteld en worden dit jaar concrete stappen verwacht. In Midden Zeeland wordt verder onderzocht naar de haalbaarheid van een groot restwarmtenet op basis van restwarmte uit het Sloegebied, waar de geplande elektrolysers een grote potentiële warmtebron kunnen worden. Naast de grote warmtenetten wordt voor gebieden waar restwarmte niet de oplossing kan zijn, onderzocht of kleine collectieve warmtevoorzieningen mogelijk zijn, waar eigen opwek van warmte en opslag daarvan voor clusters van woningen van 10 – 100 woningen een oplossing kan zijn.