Hierbij hanteren we het MVI (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) actieplan. Dit is een prijswinnend plan wat geldt als leidraad voor de afdeling inkoop. Door voor alle duurzame ontwikkelingsdoelen de kansen en risico’s mee te wegen en actief samen te werken met marktpartijen kan inkoop bijdragen om duurzame economische groei te generen in de gehele keten.
In september/oktober 2023 werd een audit uitgevoerd om een certificaat te ontvangen voor trede 3 op de Co2 prestatieladder. Dit wordt bij de uitvraag van offertes al ingezet. Door als provincie er zelf ook aan te voldoen laten we zien dat we dit belangrijk vinden. Daarnaast compenseren we als Provincie Zeeland onze eigen co2 uitstoot. Deze compensatie gebeurt door te betalen voor hetgeen we uitstoten middels het Zeeuws Klimaatfonds. Met het geld uit het fonds worden projecten in Zeeland mogelijk gemaakt die anders niet of moeilijk van de grond komen. Dat zijn duurzame energie- en andere transitieprojecten die uitstoot van CO2 vermijden of voorkomen.