Als voorzitter van het landelijke Bestuurlijk Platform Visserijoverheden spelen we een actieve rol in de ondersteuning van de visserijgemeenschappen. Binnen dit platform geven we voortdurende aandacht aan de voor de visserijsector belangrijke dossiers, zoals aanlandplicht, ruimte op zee, Noordzee-akkoord en de kottervisie.