Na inwerkingtreding van de Omgevingswet is de implementatiefase afgerond. Voor de periode van 2024 en 2025 is daarvoor een klein serviceteam beschikbaar voor ondersteuning van de nieuwe (digitale) werkwijze binnen de organisatie.