In 2024 zetten we de inspanningen gericht op samenwerking met Vlaanderen voort. Belangrijke onderwerpen zijn grensoverschrijdende knelpunten en gebiedsontwikkeling (natuurontwikkeling, infrastructuur, arbeidsmarkt, kennisontwikkeling, economie en klimaat). We nemen deel aan overleggen als de grensgovernance, de Vlaams-Nederlandse Delta, de Scheldemondraad en North Sea Port district. De inzet van bestuurlijke netwerken, Europese fondsen dragen bij aan een nauwere samenwerking. Als het gaat om instrumentaria om de grensgovernance verder te versterken wordt samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Vlaamse partners uitvoering gegeven aan een schakelpunt waarin de onderlinge samenwerking verder versterkt kan worden.