Ook het komende jaar zorgen gemeenten, waterschap en Provincie Zeeland voor een effectieve lobby en signaleringsfunctie richting Den Haag en Brussel. Alleen of gezamenlijk in OZO-verband. Verschillende voor Zeeland belangrijke thema’s brengen we onder de aandacht in Den Haag en Brussel. Denk aan tolvrije Westerscheldetunnel, kernenergie, zorg, PFAS, agrofood en digitalisering. Daarbij komen nog de grote uitdagingen die de drie transities (stikstof, klimaat en energie, wonen) met zich meebrengen. We maken Zeeland en haar belangen meer zichtbaar tijdens werkbezoeken van ministers, staatssecretarissen, Directeuren-Generaals deputaties, Europarlementariërs en Tweede Kamerleden. We versterken de bestuurlijke positie in Den Haag en Brussel ook door het houden van lunches met Zeeuwse Kamerleden en wekelijks nieuwsbrieven te versturen.