Samen met kennisinstellingen en bedrijfsleven stellen we een nieuwe Strategische Onderwijs & Kennis Agenda op. Die zorgt voor samenhang, focus en synergie op onderwijs en onderzoek. Elementen op die agenda zijn wat ons betreft in ieder geval: het aantrekken van internationale studenten (voor zowel de arbeidsmarkt als de instandhouding van onderwijsinstellingen), opleidingsplaatsen in of nabij Zeeland, en campusontwikkeling voor een beter studentenklimaat. De provincie heeft hierin een stimulerende procesrol.