We herzien verouderde protocollen en passen deze aan de huidige tijd en uitdagingen aan. Zo kunnen we als organisatie effectiever omgaan met potentiële belangenconflicten en ethische dilemma's. Nieuwe protocollen kunnen ook een proactieve aanpak mogelijk maken bij het identificeren en aanpakken van integriteitskwesties.