Ondersteunen en/of subsidiëren van onder andere:

  • De Zeeuwse Innovatieprijs Emergo.
  • Netwerkbijeenkomst(en) excellerende MKB bedrijven.
  • Initiatieven voor het versterken van het Zeeuwse startersklimaat.
  • Ontwikkel-, test- en demolocaties (KAAP Vlissingen en Terneuzen).
  • Bedrijfsregeling CrossRoads 2023-2029.
  • Financieringstafels.
  • Zeeuws Informal Investors Netwerk.


Daarnaast vergroten we samen met Impuls Zeeland en Stimulus de bekendheid van Europese subsidiemogelijkheden onder Zeeuwse partijen.