Het vergoeden van het natuurbeheer is gebaseerd op de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SVNL). Per 1 januari 2024 krijgen, omdat de huidige subsidie na 6 jaar is verlopen, de volgende partijen een nieuwe subsidiebeschikking voor hun huidige terreinen en uitbreiding:

  • Staatbosbeheer
  • Stichting Heerlijkheden Oosterland

Het gaat om een subsidieperiode van 6 jaar.