Zonder een actieve functie van monumentale panden is het onderhoud vaak onbetaalbaar en raken deze gebouwen in verval. Om dit tegen te gaan moet het een nieuwe bestemming krijgen. Daarnaast is verduurzaming van de panden van belang om de kosten van de energierekening te drukken, maar ook om het comfortabel te maken. Via de loods herbestemming voeren we hier gerichte acties op.