De Provincie stimuleert het Zeeuwse cultuurveld samen te werken met (culturele) organisaties over de grens en dan voornamelijk in België. Er liggen kansen voor samenwerking met Vlaanderen en in het bijzonder met de stad Gent. In 2024 zetten we in op een samenwerking binnen het North Sea Port District. Een van de doelen is samenwerking in een Regio Deal en samen vorm geven aan Culturele Hoofdstad 2030. Verder weg liggen kansen door het verder uitbouwen van de bijzondere band met de Verenigde Staten (Four Freedoms) en met gebieden waar Zeeland historische connecties mee heeft. In deze laatste categorie vallen ook het koloniale- en slavernijverleden.