In 2022 zijn in voorbereiding op de vaststelling van de beheerplannen voor de Kop van Schouwen en de manteling van Walcheren ecologische evaluaties uitgevoerd. Naar verwachting worden deze beheerplannen in 2024 vastgesteld. In 2024 maken we een start gemaakt met de herziening of verlenging van de andere 5 beheerplannen die in 2024 aflopen.