Samen met de Gemeente Terneuzen uitvoering gegeven aan de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen zelf aan zet’. Deze heeft een looptijd tot en met 2025. De deal richt zich op participatie, vernieuwing landbouw, versterking Scheldekust, arbeidsmarkt en onderwijsprojecten.

In 2023 is bekend geworden dat het North Sea Port District € 30 miljoen ontvang vanuit het Rijk voor de Regio Deal North Sea Port District. Sleutelopgave zijn gezonde en aantrekkelijke leefomgeving, aantrekken van talent en bereikbaarheid van voorzieningen. Vanaf eind 2023/begin 2024 wordt uitvoering gegeven aan het investeringsprogramma van deze nieuwe Regio Deal.