Deze provinciale regeling verstrekt subsidie aan projecten voor de hergebruik van leegstaande panden (kantoren, bankgebouwen, kerken, bedrijfsgebouwen, etc.) voor wonen.