De ZMf is een koepelvereniging van natuur- en milieuorganisaties met vele leden, en ontvangt jaarlijks een integrale kostensubsidie van de provincie. Ook in 2024 zet de ZMf weer verdere stappen op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Landschap, Deltawateren en het cluster Duurzaamheid, Circulaire economie en energietransitie. Dit doet zij door verbinding te zoeken en het gesprek aan te gaan.