Het Roosevelt Institute for American Studies is een onderzoeksinstituut en bibliotheek gericht op Amerikaanse geschiedenis en Transatlantische relaties en ontvangt jaarlijks een integrale kostensubsidie van de provincie. Activiteiten in 2024 dragen bij aan de ambitie van Campus Zeeland om een gezonde onderwijs-, kennis- en onderzoekinfrastructuur te realiseren passend bij de Zeeuwse (economische) opgaven. In dat kader worden de volgende activiteiten binnen 3 prestatievelden uitgevoerd:

  1. Zeeuwse thema’s (lezingen, UCR Essay-prijs, Kennisplatform Slavernijverleden Zeeland, Four Freedom, webinars).
  2. Graduate School (internationale PhD congressen, studentenbeurzen, T. Roosevelt American History Award MA Scriptieprijs);
  3. Onderzoeksinstituut NAS Hub (beursprogramma’s, (studenten)conferentie, NAS Amerikanistendag, gasthoogleraarschap).