Impuls Zeeland is de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) voor Zeeland en ontvangt jaarlijks een integrale kostensubsidie van de provincie. In een breed economisch netwerk zet deze organisatie zich in voor een sterke, duurzame en inclusieve Zeeuwse economie en werkgelegenheid. Impuls werkt aan de sociaaleconomische ontwikkeling van Zeeland vanuit drie pijlers:

  • Innoveren (business development en uitvoering van projecten).
  • Investeren (werk maken van financiering van innovatie).
  • Internationaliseren (werving van bedrijven en investeringen en bevorderen internationale handel).