Het in 2023 opgestarte ontwikkelprogramma voor talent wordt in 2024 gecontinueerd. Met matchingsmiddelen van het Rijk wordt ingezet op het ondersteunen van talent op verschillende manieren. Zo wordt bijvoorbeeld in samenwerking met de Reinwardt academie een traineeship op het gebied van erfgoed opgezet. Ook wordt het restauratieopleidingsproject (ROP) uitgebreid. Daarnaast wordt in een samenwerking tussen verschillende cultuurorganisaties een talentenprogramma opgezet. Hierin kunnen starters in het cultuurveld ondersteund worden in hun ontwikkeling tot professional. Denk hierbij aan talenten in decorbouw, kunstenaars, tekstschrijvers of muzikanten.