De regeling ‘Aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling’ stelt subsidies beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten om innovaties te stimuleren. In 2018 is de subsidieregeling opgestart van uit middelen van het Rijk, de Provincie en gemeenten. De regeling blijkt succesvol, zo blijkt uit een evaluatie. In 2024 zetten we de subsidieregeling door, ook gemeenten en het Rijk dragen weer hier aan bij.