• Voor Zeeland verder vormgeven van Europese fondsen en subsidiemogelijkheden. In Zuid-Nederlands verband zijn in de zogenaamde Regionale Innovatie Strategie 2021-2027 (RIS) vijf grote strategische hoofdopgaven ("transities") benoemd als vertrekpunten. We koppelen deze aan onze Zeeuwse beleidsdocumenten en coalitieakkoord.
  • Uitvoering geven aan de Europese programma’s 2021-2027. Zeeland is hierin partner samen met OP Zuid, NSP, Interreg Vlaanderen-Nederland, Interreg B en C programma's en EMVAF. We willen de mogelijkheden hiervan benutten voor Zeeland.
  • Het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking, via onder andere het Straits Comité en de Scheldemond Raad.
  • Voor Zeeland kansen rondom Nationaal Groeifonds zo goed mogelijk monitoren en beïnvloeden. 
  • Ontwikkelingen op het gebied Europese Green Deal (w.o. in het bijzonder Europese Digitale Agenda en Farm2Fork Strategie) monitoren en waar mogelijk optimaal doorvertalen naar de Zeeuwse uitvoering van de Europese subsidieprogramma’s.