De maatregelen zijn erop gericht om stikstof dat zich in de loop der jaren in de bodem heeft opgehoopt, versneld te verwijderen of om de toestand van de stikstofgevoelige habitats te verbeteren.

In 2024 gaat het in ieder geval om de volgende maatregelen: 

  • Bestrijding exoten op de eilanden en oevers in de Grevelingen.
  • Herstel van duinvalleien en systeemherstel door middel van zandverstuiving in de Manteling van Walcheren.
  • Kwaliteitsimpuls schor van Ossenisse.
  • Broedeilanden Grevelingen.
  • Herstel Riemenskreek en Blikken wei.