Uitvoeren van minimaal drie projecten op het gebied van actief soortenbeleid. Daarbij geven we prioriteit aan projecten die betrekking hebben op het bebouwd gebied (muurplanten, vleermuizen) en soorten die aan de kust zijn gebonden (scholekster en plevieren).