In 2024 voeren we in ieder geval de volgende maatregelen uit:

  • Het vervolgbeheer van Amerikaanse Vogelkers op de Kop van Schouwen en in de Manteling van Walcheren.
  • Het weghalen van struweel en maaien verschillende gebieden Zuidkust van Schouwen.
  • Het weghalen van struweel op de Middelplaten.
  • Het herstellen van een aantal broedvogeleilandjes.