Deze provinciale regeling verstrekt subsidie aan projecten in de bebouwde omgeving waarin gebouwen en openbare ruimte worden getransformeerd naar nieuwe woningbouwprojecten.