De activiteiten ten aanzien van het uitvoeringsprogramma Oosterscheldevisie worden in 2024 afgerond. De voorbereiding van projecten (zoals de suppletie van de Galgeplaat) worden gecontinueerd.