PS heeft dit Milieuprogramma vastgesteld in februari 2023. Bij het Milieuprogramma hoort een meerjarenplanning voor de acties en een monitoring. In 2024 voeren we de acties uit voor dat jaar. We rapporteren in een aparte monitor over het Milieuprogramma.