Binnen het proces langetermijnperspectief Natuur met regionale stakeholders een ecologisch streefbeeld opstellen voor het estuarium en daar bijbehorende maatregelen voor uitwerken.