Binnendijkse aquacultuur is een innovatieve sector die veel waarde kan toevoegen aan de Zeeuwse foodsector. Daarom stimuleren we deze sector, bijv door het subsidiëren van proefprojecten, lobby en kritisch kijken naar regelgeving.