• Het borgen van de organisatie en de voorwaarden voor uitvoering van de toeristische marketing binnen de Zeeuwse Merk Organisatie (ZMO).
  • Met gemeenten het beheer en onderhoud van het Routenetwerk Zeeland financieren en laten uitvoeren, incl. productontwikkeling voor wandelen en fietsen , zoals kwaliteitshandboek en vijfsterren fietsprovincie.
  • Onderzoeken welke toeristische mobiliteitsinitiatieven nodig zijn die bijdragen aan verduurzaming en goede bereikbaarheid van het aanbod in Zeeland.
  • Kennis en cofinanciering leveren voor initiatieven die bijdragen aan het (meer) jaarrond beleven van Zeeland op het gebied van natuur en cultuur/erfgoed, zoals Geopark en Staats-Spaanse Linies.