De kennis- en innovatienetwerken (K&I) spelen een belangrijke rol bij het ondersteunen van Zeeuwse bedrijven. Het Zeeuwse MKB in de logistieke en de maintenance sector hebben onvoldoende capaciteit en financiële middelen om zelfstandig bij te blijven bij grote innovatieve ontwikkelingen die nu aan de gang zijn. Via de K&I netwerken kunnen bedrijven gezamenlijk het wiel uitvinden. De netwerken hebben een meerjarenprogramma opgesteld en maken jaarlijks een activiteitenplan. De afgelopen jaren hebben de K&I-netwerken hun toegevoegde waarde bewezen. Diverse innovatie Europese projecten (Smart tooling, Autonoom transport Zeeland, Zero Emissie Transport) zijn uitgevoerd of zijn nu onderhanden. Dit beleid is succesvol en wordt gecontinueerd.
De Provincie financiert voor een deel de organisatiekosten van de netwerken. De Provincie controleert de voortgang door actief deel te nemen aan overleggen en jaarlijks vindt controle plaats bij de verantwoording van het K&I-netwerken.