Binnen de Taskforce Mosselkweek Voordelta onderzoeken we de mogelijkheden om mosselen op de Noordzee te kweken. In 2024 zullen we verder invulling geven aan het begin 2023 ondertekende Intentieovereenkomst Oesterkweek, Duurzaamheid en Natuur.