De innovatieregeling "Zeeland in stroomversnelling" richt zich op de voorkant van de keten, bedrijven kunnen geld krijgen voor onderzoeken van de haalbaarheid en demonstratie van nieuwe initiatieven. Dit is een effectief instrument gebleken om innovaties in agrofood en aquacultuur te stimuleren.

Daarnaast ondersteunen we in 2024 actief ten minste 4 initiatieven, gericht op kansrijke innovaties en nieuwe ontwikkelingen in de visserij- en aquacultuursector die kunnen leiden tot nieuwe bedrijvigheid of een hogere toegevoegde waarde in de keten.