De subsidies Groene Daken, Groene Schoolpleinen en Maatregelen biodiversiteit en klimaatadaptatie bedrijfspercelen worden in 2024 opnieuw opengesteld.