In de Woondeal zijn afspraken gemaakt over de versnelling van de nieuwbouw. De provincie ondersteunt dit met kennis, onderzoek, de inzet van flexibele capaciteit voor planvorming en hulp bij het aanvragen van rijkssubsidies.