Gemeenten en Provincie geven uitvoering aan het Nationaal Isolatie Programma (NIP) een de aanpak armoedebestrijding. Hierbij ligt de focus op stimulering en ontzorging bij de isolatie van woningen met een D, E, F, of G energielabel. Ook wordt er gewerkt aan een Doe-het-Zelf regeling voor woningeigenaren. We streven naar ondersteuning van minimaal 25.000 woningeigenaren in 2030 via het NIP en andere regelingen. Provincie Zeeland geeft uitvoering aan het Klimaat ontzorgingsprogramma Maatschappelijk vastgoed (KlimOp). 300 publieke gebouwen krijgen een energie-maatwerkadvies. Dit geeft inzicht in te nemen stappen voor verduurzaming.